Field Based Projects

FIELD BASED PROJECTS of KSETRA SAMPADA

YEAR NO. THEME
1988-89 1. Vraja Prakalpa : (with Sri Chaitanya Prema Sansthana, Vrindavana)
1989-90 2. Brahadisvara Temple : (with IIS, ECOLE, Pondichery)

1994-95 3. Vraja lokavarta me bhumi aur beej ki prakriya by Rajendra Ranjan Chaturvedi
1997-98 4. Ksetra Sampada of Guruvayur Temple, by P. R. G. Mathur