Recreating the Bharatiya History : Select Sanskrit Inscriptions of India

Date: 02/06/2019 - 06/06/2019
Time: 6:45 अपराह्न
Venue: Kalakshetra Foundation, Kalakshetra Road, Radhakrishnan Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai, 600041, Tamil NaduContact No : 
011-23388063, 9818627201 (Ms. Simran), 8368388489 (Mr. Arun) or bhaviprayojana@gmail.com