Memorial Lecture on Pt. Omkar Nath Thakur on Sangeetmartand Pandit Omkarnath Thakur: Ek Vilakshan Vyaktitva

Date: 29/12/2019
Time: 3:00 pm
Venue: Seminar Hall, Regional Centre, Varanasi, Parshvnath Vidyapeeth Campus, ITI Road, Karaundi, Varanasi


By Prof. Krishna Kanta Sharma.

Contact : 0542-2570238, 2570169 (Regional Centre, Varanasi)