Kakatiya Vaibhavam

Date: 29/03/2022 - 30/03/2022
Time: 10:30 am
Venue: Seminar Hall, New Science PG College, Hunter Road, Hnamkonda, Warangal, Telangana


At 12th Rashtriya Sanskriti Mahotsava ‘Kakatiya Vaibhavam’ Bharat Vidya Prayojana of Indira Gandhi National Centre for the Arts, presents two days Conclave on “Rashtriya Pratima Lakshana Sammelana & Film Festival” in collaboration with Kakatiya Heritage Trust.