Satavahana Vaibhavam

Date: 01/04/2022 - 02/04/2022
Time: 3:00 pm
Venue: University of Hyderabad, Telangana


At 12th Rashtriya Sanskriti Mahotsav, Bharat Vidya Prayojana of Indira Gandhi National Centre for the Arts, presents a Two days seminar on ‘Satavahana Vaibhavam’ in collaboration with University of Hyderabad.