Bihar

 • Asur (Gond)
 • Baiga
 • Banjara
 • Bathudi
 • Bedia
 • Birhor
 • Binjhia
 • Bhuiya
 • Birjia
 • Chero
 • Chik Baraik
 • Gond
 • Gorait
 • Ho
 • Khond
 • Kharia
 • Korwa
 • Kora
 • Kisan
 • Karmili
 • Lohara
 • Lohra (Lohara)
 • Mahli
 • Munda
 • Malpaharia
 • Oraon
 • Parhaiya
 • Savar
 • Santal
 • Sauria Paharia