Orissa

 • Baiga
 • Banjara
 • Banjari (Banjara)
 • Bathudi
 • Bagata
 • Birhor
 • Binjhia
 • Bhuiya
 • Bhunjia
 • Bhottada
 • Bhuiya
 • Bhumia
 • Bhuyan (Bhuiya)
 • Binjhal
 • Binjhoa (Binjhia)
 • Bondo Poraja
 • Chenchu
 • Dal
 • Desua Bhumij
 • Dharua
 • Dhotada (Bhottada)
 • Didayi
 • Gond
 • Gadaba
 • Gandia
 • Ghara
 • Gando
 • Holva (Kotia)
 • Ho
 • Jatapu
 • Juang
 • Koya (Gond)
 • Kotia
 • Khond
 • Kharia (Lodha)
 • Kora
 • Kisan
 • Koli
 • Kawar
 • Korua
 • Kandha (Khond)
 • Kharian (Kharia)
 • Kol Laharas(Kolah Loharas)
 • Kolah Loharas
 • Kolha
 • Kond (Khond) Orissa
 • Kondadora
 • Kulis
 • Lodha (Shabar)
 • Media (Gond)
 • Mahali
 • Munda
 • Mankidi
 • Mankirdia
 • Matya
 • Mirdhas
 • Munda Lohara (Munda)
 • Munda Mahalis (Munda)
 • Mundari
 • Omanatya
 • Oraon
 • Pawra(Bhil)
 • Parenga
 • Paroja
 • Pentie
 • Rajuar
 • Savar
 • Santal
 • Sahara(Saora)
 • Saora
 • Saura(Saora)
 • Shabar
 • Sitha Kandha (Khond)
 • Sounti
 • Tadvi (Dhanka)
 • Tadvi Bhil (Bhil)
 • Tetaria (Dhanka)
 • Tharua